Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Nikšiću

POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”

Poštovane koleginice i kolege,

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2022. godinu organizuje obuku na temu “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”.

Cilj ove obuke je jačanje kapaciteta upravljačke strukture OCD za privlačenje, zadržavanje i razvoj ljudskih resursa u cilju stvaranja efikasnog, efektivnog i profesionalnog tima. Obuka se fokusira na osnovne principe upravljanja ljudskim resursima, motivaciju zaposlenih, planiranje ljudskih resursa, rješavanjem problema koji nastaju u interakciji među ljudima na radnom mestu i svim drugim elementima koji su od značaja za uspješno funkcionisanje jedne nevladine organizacije.

Na obuci je obezbijeđeno 12 mjesta za predstavnike/ce 6 srednje razvijenih i razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi prijavljivanja:

Za pohađanje obuke mogu se prijaviti srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio manje od 10 000.00 eura, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 12 predstavnika 6 srednje razvijenih i razvijenih OCD (2 predstavnika po organizaciji).

Način prijave:

Predstavnici/e srednje razvijenih i razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje obuke treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu crnvo@crnvo.me, najkasnije do 02. decembra. 2022 godine do 16h.

Klikni ovdje i pruzmi prijavni-formular

Mjesto i vrijeme održavanja obuke:

Obuka će biti organizovana od 07. do 09. decembra 2022. godine u Podgorici.  

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce obuke. Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Michelin (neophodno je priložiti račun za gorivo). Troškovi goriva će se isplaćivati po organizaciji, a ne po učesniku, tj. samo u slučaju da su dva predstavnika organizacije došla istim autom.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, (+382) 20 219 121

Ova obuka, kao i ostale obuke planirane Katalogom obuka za 2022.godinu predstavljaju aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – Faza II” koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uz u partnerstvu sa NVO Natura i Institutom za medije. Opšti cilj ovog projekta je osnaženo civilno društvo i mediji koji aktivno učestvuju u donošenju odluka i doprinose jačanju participativne demokratije u Crnoj Gori, dok je specifični cilj poboljšanje kapaciteta NVO i medija da budu proaktivni, odgovorni i efikasni akteri i da doprinesu podsticajnom okruženju za njihovo djelovanje. Ovaj projekat finansira Evropska unija.