Lokacija i kontakti

Resursni centar za cijelu Crnu Goru

Resursni centar predstavlja konzorcijum 5 lokalnih resursnih centara i jednog nacionalnog. Lokalni resursni centri  se nalaze u gradovima: Pljevlja, Bijelo Polje, Ulcinj, Herceg Novi i Kolašin a nacionalni ima sjedište u Podgorici.

Nacionalni resursni centar
Centar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO

Pozovite nas

+382 20 219 121
+382 20 219 122

Adresa
Sima Barovića 24 lamela 2/I, Podgorica 81000 www.crnvo.me
E-mail

crnvo@crnvo.me

Lokalni resursni centar:

Bjelopoljski demokratski centar
Adresa: Modri do b.b. 84000 Bijelo Polje
Telefon:
+382 68 571 321
+382 69 256 213
E-mail:
nvobdcbp@gmail.com

Lokalni resursni centar:

Bonum
Adresa: Ulica „Nikole Pašica“ br. 32, 84210 Pljevlja
Telefon:
+382 52 321 732
+382 69 542 776
E-mail:
bonum@t-com.me

Lokalni resursni centar:

Nada
Adresa: Ulica “Nikole Đurkovića“ br. 4, 85340 Herceg Novi
Telefon:
+382 31 321 444
+382 69 755 095
E-mail:
nvonada@t-com.me
gkhn@t-com.me

Lokalni resursni centar:

Novi Horizont
Adresa: Kosici bb, 85360 Ulcinj
Telefon:
+382 68 300 603
E-mail:
horizon@t-com.me

Lokalni resursni centar:

NVO Natura Kolašin
Adresa: Ulica Mirka Vešovića bb
Telefon:
+382 69 074 766
E-mail:
natura@t-com.me