Resursni Centar

Sala za sastanke

Prijava

 • Pravo korišćenja sale Resursnog centra (sala za sastanke , press konferencije i radionce koja je na slikama) imaju sve organizacije civilnog društva, aktivisti, aktivistkinje i zainteresovani pojedinci koji podnesu pravilno ispunjenu aplikaciju za korišćenje sale u propisanom roku a čiji zahtjev je u skladu sa kriterijumima RC za dodjelu sale.
 • Prijava za korišćenje sale se dostavlja minimum 10  radnih dana prije planiranog događaja
 • RC je dužan da odgovori na zahtjev za korišćenje sale najkasnije 2  radna dana od dana prijema zahtjeva.
 • RC zadržava pravo da odbije zahtjev u skladu sa sopstvenim pravilima rada i kriterijumima korišćenja sale RC.
 • CRNVO zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju ( reg. dokument, statut itd)
 • Ukoliko je zahtjev odobren RC zadržava pravo da zatraži od nadležne osobe/lica koje je predalo zahtjev da u prisustvu CRNVO Office menadžerke izvrši uvid u prostorije i da detaljnije informacije o događaju usmeno i/ili pismeno.
 • Korišćenje ove sale ne podrazumijeva bilo kakvu finansijsku nadoknadu korisnika.

Prijava za korišćenje sale Resursnog Centra

Ovim putem izjavljujem da, ukoliko zahtjev za besplatno korišćenje sale Centra za razvoj nevladinih organizacija – Resursnog centra za organizacije civilnog društva bude potvrđen, kao nadležno lice prihvatam pravnu i materijalnu odgovornost u vezi sa sprovođenjem gore pomenutog događaja, poštovanja pravila poslovanja CRNVO-a u dijelu očuvanja prostorija i radnog i tehničkog materijala CRNVO-a. Ovim putem potvrđujem da prihvatamo odgovornost za vraćanje ustupljenih prostorija u prvobitno stanje i da u slučaju bilo kakvog oštećenja naša organizacija prihvata punu odgovornost.

  Prijava za korišćenje sale Resursnog Centra
  1. DaNe
  2. DaNe
  3. Molimo da detaljno predstavite događaj koji planirate uključujući informacije o vrsti i konceptu događaja, donatoru, broju i vrsti posjetilaca, cilju iI planiranim rezultatima događaja. Informišite nas i o mogućim tehničkim pomagalima koje planirate koristiti. Molimo da uključite i linkove ka internet stranici vaše organizacije ili događaja kao i stranicama na društvenim mrežama.

  * Obavezno

  Organizacija događaja

  Sala  RC je ograničena u vidu broja ljudi koji može da primi, zato ne preporučujemo organizovanje događaja za više od 20 ljudi.

  RC organizaciji/pojedincu ustupa salu na ograničeni vremenski period uz dozvolu korišćenja određenih tehničkih pomagala (plazma monitori za prezentacije, reflektori za press konferencije, dodatni kablovi i laptop). Za sva dodatna tehnička i druga pomagala odgovoran je korisnik prostorija.

  Događaj može biti organizovan radnim danima (ponedjeljak-petak)u vremenskom periodu između 09h i 15h.

  Korišćenje prostorija RC je ograničeno na RC press salu i učesnicima događaja i organizatorima nije dozvoljeno korišćenje drugih prostorija (izuzev toaleta).

  Nakon događaja

  Korisnik je dužan da prostoriju koja je ustupljena na korišćenje vrati u prvobitno stanje.

  Korisnik je dužan da pokrije troškove u slučajevima oštećenja kancelarijskog ili bilo kakvog drugog materijala od strane organizatora ili učesnika događaja. Isto se odnosi na eventualne troškove čišćenja prostorija.

  Korona virus

  U skladu sa trenutnom zdravstvenom situacijom u Crnoj Gori izazvanoj novim Korona virusom kao i preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti u Crnoj Gori potrebno je što je više moguće rad prebaciti na online platforme.

  U tom smislu Resursni centar nudi organizacijama civilnog društva podršku u organizovanju online događaja (sastanaka, treninga, fokus grupa..) putem ZOOM aplikacije. Ova podrška podrazumijeva kratku obuku o korišćenju aplikacije, ustupanje premium ZOOM  paketa kao i praćenje događaja od strane RC.