Unapredjenje kapaciteta OCD

Unapredjenje kapaciteta OCD

O programu

Značaj segment projekta predstavljaju kontinuirane obuke koje se organizuju za organizacije civilnog društva. Teme obuka Resursni centar definiše u direktnoj komunikaciji sa OCD, putem online ankete, istraživanja o potrebama civilnog društva i putem konsultacija na lokalnom nivou. Na osnovu inputa iz civilnog društva, kreira se godišnji katalog obuka. Do sada, objavljeni su godišnji katalozi obuka za unapređenje kapaciteta OCD za 2019. i 2020.godinu. Oni sadrže informacije o obukama i mjesece u kojima će se obuke realizovati. Prilikom dizajna programa obuka, koristi se tailor-made pristup za OCD, pa je, u skladu sa tim i potrebama civilnog društva, jedan dio obuka namijenjen manje razvijenim a drugi srednje razvijenim organizacijama.

Katalog obuka za 2019. godinu

Katalog obuka za 2020. godinu

Katalog obuka za 2021. godinu

Katalog obuka za 2022. godinu

[pdf-embedder url=”https://euresursnicentar.me/wp-content/uploads/2023/02/Katalog-obuka-2023-RC-2-1.pdf” title=”Katalog obuka 2023 RC 2”]

Program razvoja formalnih i neformalnih mreža i koalicija

U cilju jačanja mreža organizacija civilnog društva, efikasnosti rada OCD i rada buduće i postojeće mreže i njihove profesionalizacije, Resursni centar je razvio Program razvoja formalnih i neformalnih mreža i koalicija za novoformirane i već postojeće mreže i koalicije. Program će biti organizovan za više od 8 mreža ili koalicija organizacija civilnog društva tokom trajanja akcije. To znači da će se godišnje održavati jedan program obuke za najmanje 3 mreže i koalicije i 10-15 aktivista članova ovih mreža. Ukupan broj aktivista OCD koji dolaze iz 8 mreža biće 30-45. Ovaj program je dio godišnjeg kataloga obuka i doprinosi jačanju funkcionalnih mreža i koalicija OCD i njihovoj saradnji sa Resursnim centrom. Resursni centar će pružati podršku ovim mrežama u budućnosti, posebno u smislu komunikacione podrške, podrške svakodnevnom radu i djelovanju ovih mreža i podrške u smislu objezbjeđivanja prostora za sastanke i konferencije za štampu.