Treninzi za manje razvijene OCD

Treninzi za manje razvijene OCD

Pisanje projekata i crowdfunding

Petrovac, Hotel “PALAS” 4-6 april 2019.

Opšti cilj treninga bio je da predstavnici malih i nerazvijenih OCD-a steknu znanje o pravilima, procesu i fazama pisanja projektnih prijedloga, kao i o crowdfundingu. Tokom trodnevnog treninga učesnici su naučili više o tim procesima kroz teorijski i praktični segment treninga.

Specifični cilj bio je razviti nacrt prijedloga projekata za 6 malih i nerazvijenih OCD-a čiji su predstavnici učestvovali u obuci.

Ukupno je u programu učestvovalo 12 polaznika. Trening je održan od 4. do 6. aprila 2019. godine, u hotelu Palas, u Petrovcu.

Program obuke bio je interaktivan i participativan. Učesnici su radili na: SWOT analizi, drvu problema, drvu ciljeva, opštim i specifičnim ciljevima, indikatorima, aktivnostima, rezultatima, ciljnim grupama, budžetu i crowdfundingu. Konačni rezultat su nacrti 7 projektnih prijedloga.


Pisanje projekata za nacionalne fondove

Petrovac, Hotel „PALAS“, 3-5. mart 2020. godine

Opšti cilj treninga bio je da predstavnici malih i nerazvijenih OCD-a steknu znanje o pravilima, procesu i fazama pisanja projektnih prijedloga, kao i o planiranju budžeta projekta. Akcenat je stavljen na obrasce prijedloga projekata koje zahtijevaju ministarstva u Vladi Crne Gore. Tokom trodnevnog treninga učesnici su naučili više o tim procesima kroz teorijski i praktični segment treninga.

Specifični cilj bio je razviti nacrt prijedloga projekata za 8 malih i nerazvijenih OCD-a čiji su predstavnici učestvovali u obuci.

Ukupno je u programu učestvovalo 17 polaznika. Trening je održan od 3. do 5. marta 2020. godine u hotelu Palas, u Petrovcu.

Učesnici su radili na: drvu problema, drvu ciljeva, opštim i specifičnim ciljevima, indikatorima, aktivnostima, rezultatima, ciljnim grupama i budžetu. Tokom tri dana treninga razvijeno je puno materijala. Nakon svake sesije grupnog rada, učesnici i treneri analizirali su rezultate grupa. Tokom treninga treneri / konsultanti dali su svoje komentare što je bila osnova za dalju diskusiju. Konačni rezultat su nacrti 8 projektnih prijedloga.

Pisanje projekata za nacionalne fondove

Kolašin, Hotel „Four points by Sheraton“, 26-28. februar 2020. godine

Opšti cilj treninga bio je da predstavnici malih i nerazvijenih OCD-a steknu znanje o pravilima, procesu i fazama pisanja projektnih prijedloga, kao i o planiranju budžeta projekta. Akcenat je stavljen na obrasce prijedloga projekata koje zahtijevaju ministarstva u Vladi Crne Gore. Tokom trodnevnog treninga učesnici su naučili više o tim procesima kroz teorijski i praktični segment treninga.

Specifični cilj bio je razviti nacrt prijedloga projekata za 5 malih i nerazvijenih OCD-a čiji su predstavnici učestvovali u obuci.

Ukupno je u programu učestvovalo 14 polaznika. Trening je održan od 26-28. februara 2020. godine u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.

Učesnici su radili na: analizi konteksta, drvu problema, drvu ciljeva, opštim i specifičnim ciljevima, indikatorima, aktivnostima, rezultatima, ciljnim grupama i budžetu. Tokom tri dana treninga razvijeno je puno materijala. Nakon svake sesije grupnog rada, učesnici i treneri analizirali su rezultate grupa. Tokom treninga treneri / konsultanti dali su svoje komentare što je bila osnova za dalju diskusiju. Konačni rezultat su nacrti 5 projektnih prijedloga.


Javno zastupanje i komunikacija

Berane, Hotel “Berane”, 23-25 septembar 2019. godine

Opšti cilj obuke bio je unaprjeđenje znanja predstavnika NVO o konceptu, značaju i karakteristikama zagovaranja, načinu na koji zagovaranje može pomoći u promjeni politike i neophodnim koracima u kampanji zagovaranja. Tokom trodnevne obuke, učesnici su kroz teorijski i praktični rad dobili više informacija o javnom zastupanju i komunikaciji.

Specifični cilj bio je razviti nacrt planova javnog zagovaranja koji su sastavni dio ovog izveštaja.

Ukupno je u programu učestvovalo 9 učesnika. Upoznali su se sa konceptom i fazama zagovaranja i značajem identifikovanja i istraživanja problema zagovaračke kampanje. Takođe, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa ciljevima zagovaranja i upoznaju interesne grupe, saveznike i protivnike u kampanji javnog zagovaranja, kao i da analiziraju interesne grupe povezane sa odabranim temama kampanje javnog zagovaranja, sve to u cilju razvijanja akcionog plana za kampanju.

Strateško planiranje

Bečići, Hotel „Mediteran“, 21-23. septembar 2020. godine

Glavni cilj obuke bio je da predstavnici malih i nerazvijenih OCD steknu znanje o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog upravljanja, kao i o pravilima razvoja, strukturi i načinu stvaranja strateškog dokumenta. Tokom trodnevne obuke, učesnici su kroz teorijski i praktični rad dobili više informacija o procesu strateškog planiranja.

Specifični cilj bio je razvoj nacrta strateških planova 7 malih i nerazvijenih OCD čiji su predstavnici učestvovali u obuci. Ukupno je 14 učesnika učestvovalo u programu.

Učesnici su radili na: viziji, misiji i vrijednostima organizacije; SWOT i PEST analizi; identifikaciji problematičnih polja; analizi problema; strateškim i operativnim ciljevima; ključnim aktivnostima i budžetiranju. Krajnji rezultat je nacrt 7 strateških planova.


Projektno i finansijsko upravljanje

Budva, Hotel „Avala“

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori organizuje dvije obuke na temu Upravljanje projektima i finansijski menadžment.

Cilj ove obuke je sticanje znanja u vođenju aktivnosti, upravljanju projektnim finansijama, administraciji, arhiviranju, pisanju narativnih i finansijskih izveštaja, prikupljanju sredstava, PR-u, društvenim mrežama,…

Strateško planiranje

Hotel “Palas”, 13-15. mart 2019. godine

Cilj ove obuke bio je da predstavnici malih OCD steknu znanje o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja, zbog čega su praktično radili na izradi strateških planova. Na taj način je 12 predstavnika OCD definisalo njihov dalji razvoj, područja rada i precizne korake u budućem radu.

Na kraju učesnici obuke su:

  • uradili analizu okruženja za rad njihove organizacije
  • uradili analizu kapaciteta organizacije
  • Definisali ključne ciljeve i aktivnosti za naredne dvije godine
  • Napravili nacrt operativnog plana organizacije za naredne dvije godine.