Treninzi za srednje razvijene OCD

Treninzi za srednje razvijene OCD

Pisanje projekata za EU fondove

Budva, 27-29. maj 2020. godine
Budva, 3-5. jun 2020. godine

Cilj ove obuke je da poveća nivo vještina i znanja predstavnika OCD u oblasti pripreme projektnih prijedloga koji se finansiraju iz fondova EU.

Obuka je doprinijela postizanju sledećih ciljeva:

 • Povećati nivo informacija i znanja o upravljanju projektnim ciklusom;
 • Pomoći učesnicima/ama u razvijanju vještina neophodnih za analitičku i fazu planiranja pristupa logičkom okviru;
 • Obezbijediti prostor za praktični rad na projektnim prijedlozima, posebno na matrici logičkog okvira, konceptualnoj bilješci, punoj aplikacionoj formi i budžetu;
 • Upoznati učesnike/ce sa pravilima i procedurama finansiranja iz fondova Evropske unije;
 • Podstaći zajedničko planiranje projekata između različitih OCD.

Obuci je prisustvovalo 13 predstavnika/ca srednjih lokalnih i nacionalnih OCD (po 2 predstavnika po organizaciji koji su aktivno uključeni u rad organizacije).

Oba modula obuke organizovana su u opštinama Budva (Petrovac), 27. i 29. maja, i 3. i 5. juna 2020. godine.

Kroz grupni rad, učesnici su radili na: analizi konteksta, analizi zainteresovanih strana, stablu problema, stablu ciljeva i izboru strategija, matrici logičkog okvira i kasnijem popunjavanju koncepta, obrasca za prijavu bespovratnih sredstava i budžeta. Uprkos nedostatku vremena za detaljan rad, većina je uspela da finalizuje svoju matricu logičkog okvira, predstavljajući centralni rezultat projektnog predloga. Rezultat treninga je 6 nacrta projektnih prijedloga.


Pisanje projekata za EU fondove

Podgorica, 23-25. maj, 2019. godine
Bar, 30. maj – 1. jun 2019. godine

Cilj ove obuke je da poveća nivo vještina i znanja 22 predstavnika/ce OCD I medija u polju pripreme projektnih prijedloga koji se finansiraju iz fondova EU. Obuka je doprinijela postizanju sledećih ciljeva:

 • Povećati nivo informacija i znanja o upravljanju projektnim ciklusom;
 • Pomoći učesnicima/cama u razvijanju vještina neophodnih za analitičku i fazu planiranja pristupa logičkom okviru;
 • Obezbijediti prostor za praktični rad na projektnim prijedlozima, posebno na matrici logičkog okvira, konceptualnoj belešci, punoj aplikacionoj formi i budžetu;
 • Upoznati se sa pravilima i procedurama finansiranja iz EU;
 • Podstaći zajedničko planiranje projekata između različitih OCD.

Kroz grupni rad, učesnici su radili na: analizi konteksta, analizi zainteresovanih strana, stablu problema, stablu ciljeva i izboru strategija, matrici logičkog okvira i kasnijem popunjavanju koncepta, obrasca za prijavu bespovratnih sredstava i budžeta. Uprkos nedostatku vremena za detaljan rad, većina grupa je uspela da finalizuje svoju matricu logičkog okvira, predstavljajući centralni rezultat projektnog predloga.

Upravljanje ljudskim resursima

Podgorica, 28– 29. jun 2019. godine

Trening se fokusira na osnovne principe upravljanja ljudskim resursima, motivaciju, različite procese u nevladinim organizacijama, planiranje ljudskih resursa, rješavanje problema koji nastaju u interakciji između ljudi na poslu i sve druge elemente koji su važni za uspešno funkcionisanje ne-nevladinih organizacija. Obuka je doprinela postizanju sledećih ciljeva:

 • Unaprediti znanje i veštine različitim metodama i tehnikama
 • Naučiti kako da regrutuju talente i kako da zadrže dobre radnike
 • Da uspostave nove kontakte i razmijene iskustva


Menadžment ljudskih resursa

Budva,22-24. 2020. godine

Trening je imao sledeće ciljeve:

 • Kako odabrati pravog kandidata za rad u organizaciji?
 • Koje alate koristiti i kako ulagati u razvoj zaposlenih?
 • Kako zadržati kvalitetno osoblje?

Razvoj ljudskih resursa treba biti prioritet svake organizacije, jer samo pravi ljudi na pravim pozicijama omogućavaju  organizacijama da ostvare svoje ciljeve i misiju. Uspjeh u radu je u najvećoj mjeri uslovljen  načinom na koji se prilazi upravljanju i razvoju ljudskih resursa, a karijera i uspjeh zaposlenih zavise od njihove opredijeljenosti i privrženosti permanentnom razvoju i obrazovanju. Razvoj ljudskih resursa posebno je važna tema za organizacije civilnog društva, koje se u velikoj mjeri, iz brojnih razloga suočavaju sa odlivom kvalitetnog kadra.

Istraživanje i metodologija istraživanja

Podgorica, 12. decembar 2019. godine

Trening je imao sledeće ciljeve:

– Utvrđivanje metodologije istraživanja

– Utvrđivanje istraživačkih pitanja

– Utvrđivanje dizajna istraživanja

– Prikupljanje i obrada podataka