Poziv za učešće na obuci “Društvene mreže i storytelling” 28-29. jun, Hotel “Princess”, Bar

Poziv za učešće na obuci “Društvene mreže i storytelling” 28-29. jun, Hotel “Princess”, Bar

Poziv za učešće na obuci

“Društvene mreže i storytelling

28-29. jun 2021. godine, Bar, Hotel „Princess“

Poštovane kolege i koleginice,

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori organizuje trening na temu Društvene mreže i storytelling.

Da biste se predstavili javnosti na najbolji način, privukli pažnju građana i njihovu podršku i promovisali rad vaše organizacije, pozivamo vas da se prijavite za našu obuku na kojoj ćete steći znanja o kreiranju sadržaja za društvene mreže i veb stranice. Na ovom treningu naučićete kako da sve što radite predstavite na jednostavan način koji je svima lak za razumijevanje, da nije stvar samo u brojevima i kopiranju rečenica iz projekata, već da ispričate priče koje će inspirisati druge da vam se pridruže u ostvarenju vašeg cilja.

Na treningu je obezbijeđeno 20 mjesta za predstavnike/ce 10 OCD iz Crne Gore (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije). Na obuku se mogu prijaviti male, srednje i velike organizacije.

Uslovi konkursa

Za organizacije civilnog društva:

  • Motivacija kandidata/kandidatkinja
  • Organizacija je delegirala 2 predstavnika/ce
  • Prijavni formulari su pravilno ispunjeni i dostavljeni u roku

Prednost će imati one organizacije čiji predstavnici/e do sada nijesu učestvovali/e na sličnoj obuci.

Način prijave

Predstavnici/e srednje razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu bojana.knezevic@crnvo.me,  zaključno sa petkom, 25. junom 2021. godine do 12h.  Mjesto i vrijeme održavanja treninga: Bar, Hotel „Princess“.

Napomena: Prijavne formulare je potrebno poslati na navedenu e-mail adresu. Prijave poslate na bilo koju drugu adresu ili putem CRNVO mailing liste neće biti uzete u razmatranje.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu mishelin.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na bojana.knezevic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.