POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA SPROVOĐENJE ONE-STOP-SHOP MODELA ZA POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH

Opšti cilj poziva: Izgraditi kapacitete NEET mladih u cilju povećanja zapošljivosti u Crnoj Gori kroz mobilizaciju i udruživanje resursa različitih aktera.

Specifični cilj poziva: Omogućiti sprovođenje one-stop-shop modela za povećanje zapošljivosti mladih za 50 NEET mladih u Crnoj Gori u skladu sa kreiranim kurikulumima.

Na poziv se mogu prijaviti organizacije civilnog društva koje će u saradnji sa relevantim akterima (IT, biznis i akademskom zajednicom, drugim OCD, ekspertima i ostalim relevantnim  akterima) biti odgovorne za sprovođenje usluga u praksi.

Odabrani konzorcijumi treba da pruže jednu od usluga u okviru one-stop-shop modela za povećanje zapošljivosti mladih, i to:

  1. Kurs digitalnih vještina- A nivo
  2. Kurs digitalnih vještina- B nivo
  3. Karijerno savjetovanje- A nivo
  4. Karijerno savjetovanje- B nivo
  5. Kurs preduzetništva

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog poziva je EUR 50 000.

Rok za podnošenje prijava je 11. oktobar 2023. godine do 16h.

Pitanja u vezi sa procesom prijavljivanja i procedurama možete slati e-mailom na onestopshopgrant@forum-mne.com najkasnije do 26.09.2023.  godine.

Prijave  moraju biti dostavljene elektronskim putem na gore navedenu email adresu.

Više informacija, smjernice za podnosioce prijedloga projekta, kao i prijavne formulare možete pronaći OVDJE.

U cilju informisanja potencijalnih aplikanata o Pozivu, online informativna sesija će biti održana 21. septembra, sa početkom u 12h.

Svi zainteresovani za učešće na informativnoj sesiji se mogu prijaviti za učešće  do 19.09.2023.godine do 15h putem sledećeg LINKA.

Sve informacije na jednom mjestu možete pronaći OVDJE.

 

Poziv je dio projekta  “Inkluzivan napredak ka EU integracijama – Osnaživanje civilnog društva za učinkovit doprinos inkluzivnom razvoju lokalnih zajednica” koji sprovodi Forum MNE i Centar za omladinsku edukaciju uz podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.