Zašto je Vlada isključila NVO iz savjeta za vladavinu prava

Zašto je Vlada isključila NVO iz savjeta za vladavinu prava

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uputio je danas predsjedniku Vlade, g. Zdravku Krivokapiću, inicijativu za uključivanje predstavnika/ca NVO u Savjet za vladavinu prava.

Upoznati smo da je Vlada, na  sjednici održanoj  04.02.2021. godine  donijela Odluku o Savjetu za vladavinu prava. Odlukom su utvrđeni sastav, nadležnosti i način rada ovog tijela. Na osnovu odluke, nije predviđeno učešće predstavnika/ca NVO u radu Savjeta za vladavinu prava. 

Podsjećamo da su se nevladine organizacije koje su uključene i prate pregovarački proces godinama zalagale za omogućavanje učešća nevladinog sektora u radu ovog tijela. Savjet, za razliku od radnih grupa za pripremu pregovora i drugih nivoa pregovaračke strukture, ima značajne nadležnosti u ovom procesu, te između ostalog: prati realizaciju obaveza u cilju ispunjenja privremenih mjerila u poglavljima 23- Pravosuđe i temeljna prava i 24- Pravda, sloboda i bezbjednost, ali i daje preporuke institucijama koje ne ispunjavaju svoje obaveze za hitno djelovanje.  Takođe, u sastavu Savjeta su, opet za razliku od pregovaračkih grupa, upravo donosioci odluka (Predsjednik Vlade, Glavni pregovarač,  ministri ljudskih i manjinskih prava i pravde i unutrašnjih poslova, predstavnici Agenije za sprečavanje korupcije, Uprave policije i pravosuđa), te bi sve ovo dijalog sa nevladinim sektorom učinilo suštinskim, a ne formalnim, kako je to trenutno u okviru pregovaračkih grupa. 

Tokom 2020, nakon niza inicijativa, omogućeno je uključivanje predstavnika/ca NVO u rad nekadašnjeg Savjeta za vladavinu prava. Na osnovu dostupnih informacija, ovo tijelo se nije sastalo u tehničkom mandatu prethodne vlade.

Ipak, konačno uspostavljanu praksu da se proces dodatno otvori za predstavnike NVO ne treba vraćati unazad.Naprotiv, od nove Vlade su, zbog najavljene  nedvosmislene posvećenosti procesu evropske integracije, još veća očekivanja da ovaj proces vodi otvoreno, uz stalni dijalog sa stručnom i  širom javnošću.

Podsjećamo da Evropska komisija daje snažnu podršku i očekuje upravo suštinsko uključivanje NVO u pregovarački proces, i da je saradnja Vlada sa civilnim društvom postala neformalnim političkim kriterijumom za članstvo. Ove ocjene su godinama prisutne i zvanično u izvještajima EK.

Stoga pozivamo Vladu da uputi poziv nevladinom sektoru, i da, ukoliko bude zainteresovanih predstavnika/ca, koji ispunjavaju predviđene kriterijume u skladu sa propisom koji reguliše proceduru izbora, iste uključe i pokažu da će na svim nivoma zaista njegovati transparentnost i dijalog, u skladu sa  deklarativnim opredjeljenjima.

Izvršna direktorka

Ana Novaković Đurović