Katalog obuka 2021

Katalog obuka 2021

Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo Katalog obuka Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori za 2021. godinu. Katalog sadrži informacije o 7 obuka za manje i srednje razvijene organizacije civilnog društva kao i za mreže OCD. Javni pozivi za učesnike/ce obuka će biti objavljeni na internet stranici projekta kao i putem CRNVO mailing liste i CRNVO Facebook stranice. Pozivi će sadržati prijavni formular, dodatne informacije o treningu i kriterijumima izbora učesnika/ca.