Učestvujte u istraživanju i dajte svoj doprinos daljem unapređenju programa prekogranične saradnje

Učestvujte u istraživanju i dajte svoj doprinos daljem unapređenju programa prekogranične saradnje

Ovo istraživanje se sprovodi u okviru srednjoročne evaluacije programa prekogranične saradnje između korisnika IPA II, po nalogu Evropske komisije DG NEAR, a sprovodi ga konzorcijum koji uključuje Particip, ECORIS, ecdpm, FISCUS, itad i Okford Polici Management.

Ciljevi evaluacije su sledeći:

  • da napravi procjenu primjene programa prekogranične saradnje u periodu 2014 – 2019;
  •  da pruži preporuke za poboljšanje performansi i
  •  da podrži pripremu budućih programa prekogranične saradnje za IPA III u sledećem višegodišnjem okviru finansiranja.

Dostupna su tri upitnika:

Anketa 1 koja se odnosi na korisnike bespovratnih sredstava iz programa IPA II prekogranične saradnje;
Anketa 2 koja se odnosi na potencijalne aplikante za IPA II programe prekogranične saradnje;
Anketa 3 koja se obraća lokalnim vlastima u prihvatljivim područjima IPA II programa prekogranične saradnje.

Imajte na umu da će vaši odgovori biti potpuno anonimni. Dostavljeni podaci koristiće se samo u svrhe procjene i neće se dijeliti sa trećim licima.

Za popunjavanje upitnika potrebno je samo desetak minuta a upitnik će biti dostupan do 14. decembra 2020. Upitnici na engleskom i lokalnim jezicima dostupni su online (pogledajte linkove ispod).

Engleski:

Anketa 1: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey1
Anketa 2: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey2
Anketa 3: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey3

Crnogorski:

Anketa 1 – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey1Montenegro
Anketa 2 – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey2Montenegro
Anketa 3 – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey3Montenegro

Albanski:

Anketa 1 – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey1Albanian
Anketa 2 – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey2Albanian
Anketa 3 – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IPAIICBCsurvey3Albanian