Hitno donijeti preostale odluke o dodjeli sredstava za NVO i preispitati dodjelu u pojedinim resorima

Hitno donijeti preostale odluke o dodjeli sredstava za NVO i preispitati dodjelu u pojedinim resorima

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da u najkraćem roku donesu preostale odluke o dodjeli sredstava za projekte NVO u 2020. godini. Nedostaju odluke za 6 objavljenih konkursa iz navedenih resora.

Zahtjev upućujemo iz dva ključna razloga:

Prvo, nalazimo se u 11. mjesecu  tekuće godine a odluke za projekte koji treba da se realizuju, ili makar započnu realizaciju  još uvijek nijesu donesene. Na ovaj način se krši Zakon o nevladinim organizacijama, i  u potpunosti se obesmišljava postavljeni zakonski koncept o godišnjoj dodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija.

Drugi razlog je što se dodjela sredstava u pojedinim resorima sa razlogom dovodi u pitanje od strane dijela nevladinog sektora, zbog čega je izuzetno važno da sve odluke budu objavljene kako bi se mogla sprovesti adekvatna analiza dodjele sredstava na nivou svih ministarstava,  te na osnovu sveobuhvatnih podataka utvrditi ukupni propusti ovogodišnje dodjele sredstava. 

Navodi dijela nevladinog sektora u vezi sa dodjelom sredstava na konkursima Ministarstva rada  i socijalnog staranja kao i Ministarstva kulture otvorili su važna pitanja: suštinske nezavisnost procjenjivača koji ocjenjuju projekte,  potencijalnog konflikta interesa u komisijama,  čak i potencijalne korupcije u ovom procesu.

Na osnovu do sada objavljenih odluka o dodjeli sredstava koje CRNVO analizira već se mogu izvesti zaključci koji idu u prilog sumnjama da su procesi dodjele sredstava u pojedinim resorima za ozbiljno preispitivanje.

Podsjećamo da smo od početka problematizovali odluku Vlade da nezavisni procjenjivači mogu biti državni službenici. Jasno je da je već u tom trenutku onemogućena njihova nezavisnost, a sve nakon toga očigledno su posljedice loših odluka Vlade kojima je željela zadržati kontrolu nad ovim procesom a samim tim i nad nevladinim ektorom, te iskoristiti mehanizam finansiranja za stvaranje paralelnog nevladinog sektora. Ovo upućuje na jasnu strategiju da se iz  dodjele sredstava u pojedinim oblastima izopštava  krediblni dio NVO sa iskustvom i referencama, a prednost daje organizacijama bez iskustva, sa upitnim kredibilitetom, koje za uzvrat neće otvarati važna pitanja i problematizovati rad insitucija.

Ukoliko analiza podataka o dodjeli sredstava za projekte NVO u 2020. godini potvrdi osnovanost navedenih sumnji, CRNVO će podnijeti krivične prijave protiv odgovornih lica  koja su učestvovala u ovim procesima.        

Izvršna direktorka

Ana Novaković Đurović