In-house mentorstvo

In-house mentorstvo

Mentorstvo ‘in-house’ za organizacije civilnog društva, grassroots organizacije (organizacije u početnoj fazi razvoja) i mreže OCD je projektna aktivnost u okviru projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva – faza II, koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija u partnerstvu sa Institutom za Medije i NVO Natura. Projekat je finansijski podržala Evropska Unija posredstvom delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Ova aktivnost Resursnog centra podrazumijeva posjetu tima RC u prostorijama organizacija koje izraze potrebu za našom podrškom i usmjerena je ka organizacijama iz manjih opština koje nemaju mogućnosti da dođu u prostorije nacionalnog resursnog centra u Podgorici ili lokalnih resursnih centara u Ulcinju, Herceg Novom, Pljevljima, Bijelom Polju i Kolašinu, a imaju određeni problem čija priroda zahtijeva višesatne konsultacije.

Organizacije civilnog društva na ovaj način u svojim prostorijama mogu dobiti konsultacije o pravnim i finansijskim pitanjima u vezi rada NVO, pripremi projekata, komunkaciji sa javnošču, javnom zastupanju i pripremi izvještaja.

Prijavite se za in-house mentorstvo i pogledajte slike sa dosadašnjih posjeta našeg tima korisnicima ove usluge.