Trening: Razvoj ljudskih resursa 7-9. jun 2021. godine, Petrovac, Hotel “Palas”

Trening: Razvoj ljudskih resursa 7-9. jun 2021. godine, Petrovac, Hotel “Palas”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori organizuje trodnevni trening na temu Razvoj ljudskih resursa.

Brojna istraživanja su dokazala da, nedovoljno ulaganje u ljude za organizaciju može značiti gubljenje udjela u tržištu kao i smanjenje profita. Vremenom, razvoj ljudskih resursa postaje imperativ i moto svake ozbiljnije organizacije. Sve su veća izdvajanja sredstava za obrazovanje zaposlenih, koje postaje redovna praksa u dobrostojećim kompanijama.

Uspjeh u najvećoj mjeri uslovljen je načinom na koji se prilazi upravljanju i razvoju ljudskih resursa, a karijera i uspjeh zaposlenih zavise od njihove opredijeljenosti i privrženosti permanentnom obrazovanju. Prvenstveno, odabrati pravu osobu od ključne je važnosti za dalji rast i razvoj organizacije.

Kako odabrati pravog kandidata, koje alate koristiti i kako nakon toga razvijati osobu na pravi način su teme kojima ćemo se baviti na trodnevnom seminaru.

Na treningu je obezbijeđeno 12 mjesta za predstavnike/ce 6 srednje razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi konkursa

Za srednje razvijene organizacije civilnog društva:

  • Budžet organizacije u prethodnoj godini nije iznosio manje od 10 000.00eur
  • Motivacija kandidata/kandidatkinja
  • Organizacija je delegirala 2 predstavnika/ce
  • Prijavni formulari su pravilno ispunjeni i dostavljeni u roku

Prednost će imati one organizacije čiji predstavnici/e do sada nijesu učestvovali/e na sličnoj obuci.

Način prijave

Predstavnici/e srednje razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  zaključno sa 3. junom 2021. godine do 16h.  Mjesto i vrijeme održavanja treninga: Petrovac, Hotel „Palas“.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu mishelin.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.