Poziv za učešće na treningu “Monitoring i evaluacija”

Poziv za učešće na treningu “Monitoring i evaluacija”

23-24. decembar 2020. godine, Budva

Poštovane kolege i koleginice,

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori sprovodi trening na temu Monitoring i evaluacija.

Ovaj trening namijenjen je organizacijama civilnog društva čiji projekti su podržani kroz CSF program Evropske unije. Polaznici/ce će steći vještine osmišljavanja, organizovanja i sprovođenja cjelokupnog procesa monitoringa u okviru implementacije projekta. Trening uključuje i dizajn i pripremu specifičnog obrasca monitoringa, u velikoj mjeri zasnovanog na upitniku ROM-a koji primjenjuje Evropska unija, pripremu strateškog rasporeda monitoringa, angažovanje eksperata koji će vršiti monitoring posjete i pripremiti izvještaje, kao i organizovanje detaljnih sastanaka radi predstavljanja rezultata.

Za pohađanje treninga mogu se prijaviti organizacije civilnog društva koje imaju ili su imale projekat podržan kroz CSF program delegiranjem do 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni u sprovođenje projekata.

Trening će se održati u periodu 23-24. decembar 2020. godine u Budvi.

Predstavnici/e organizacija koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  zaključno sa 21. decembrom 2020. godine do 16h.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga kao i refundaciju putnih troškova. 

Ovaj trening jedna je od aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i naših partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Opšti cilj Resursnog centra je osnažene organizacije civilnog društva koje aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori. Dok je specifični cilj RC-a poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva kako bi bili efikasni, odgovorni i nezavisni akteri i doprinijeti kreiranju okruženja koje pogoduje razvoj civilnog društva. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti elektronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.