Trening: ” Pisanje projekata za fondove ministarstava ”15-17. februar  2021. godine

Trening: ” Pisanje projekata za fondove ministarstava ”15-17. februar 2021. godine

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2021. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za fondove ministarstava.

Cilj ovog treninga je  da 12 predstavnika/ca manje razvijenih organizacija civilnog društva steknu znanje  o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga, kroz teorijski i praktični rad. Obuka će se održati neposredno prije nego što ministarstva objave javne pozive za dostavljanje projektnih prijedloga kako bi manje razvijene NVO dobile priliku da što bolje pripreme svoju ideju i postanu konkuretnije za dobijanje sredstava.

Za pohađanje obuke Pisanje projekata za fondove ministarstava mogu se prijaviti manje razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio više od 10 000.00 eur, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji a prednost će imati oni koji do sada nijesu pohađali slične obuke.

Obuka će se održati od 15-17. februara 2021. godineO mjestu održavanja treninga obavijestićemo izabrane kandidate/kandidatkinje

Predstavnici/e koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavne formulare i pošalju ih na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  najkasnije do 11. februara 2021. godine do 14h.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu mishelin.

Katalog kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) i naših partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Opšti cilj Resursnog centra je osnažene organizacije civilnog društva koje aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori. Dok je specifčni cilj RC-a poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva kako bi bili efkasni, odgovorni i nezavisni akteri i doprinijeti kreiranju okruženja koje pogoduje razvoj civilnog društva. Ovaj projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121