Sastanak sa ministrom Unutrašnjih poslova

Sastanak sa ministrom Unutrašnjih poslova

Lidija Knežević, predstavnica CRNVO, je učestvovala na današnjem sastanku ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića sa predstavnicima NVO i iznijela prijedloge i sugestije u cilju osnaživanja saradnje MUP-a i civilnog sektora. Ministar je istakao da će jedan od prioriteta u radu tog resora biti osnaživanje saradnje sa civilnim sektorom, zasnovane na otvorenosti i razmjeni informacija. “Ministarstvo unutrašnjih poslova daće puni doprinos stvaranju državne uprave po mjeri građana”, istakao je on. Saopštio je i da su konstruktivna kritika, inicijativnost i znanje koje posjeduje civilni sektor neophodni MUP-u u dosljednom ispunjavanju nadležnosti, ali i kreiranju novih politika koje treba da stvore ravnotežu između profesionalnog rada službenika i principa zaštite građanskih sloboda i prava.