Resursni Centar

Razvoj funkcionalnih mreža i koalicija organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

25. jula 2019. u hotelu Aurel u Podgorici

Radionici je prisustvovalo 16 učesnika/ca (12 žena i 4 muškarca) iz sedam mreža/ koalicija u Crnoj Gori.

Agenda radionice je sadržala sledeće teme:

  • Pojam, vrste i značaj mreža i koalicija NVO
    – SWOT analiza aktuelnih mreža i koalicija u Crnoj Gori
  • Strateško planiranje i upravljanje mrežama i koalicijama
  • Faktori uspjeha i izazovi u radu mreža i koalicija

Ciljevi radionice:

– Jačanje procesa kreiranja mreža,
– Jačanje efektnosti rada OCD-a
– Jačanje kvaliteta rada budućih i postojećih mreža i njihove profesionalizacije


Petrovac, Hotel „Palas“ 15.-17. Juna 2020

Cilj ove obuke je povećati znanje predstavnika OCD mreža o pravilima, procesa i faze strateškog planiranja, zbog čega se praktično radilo na izradi strateškog planovi mreža. Tako su učesnici/ce, predstavnici/ce mreža, definisali svoje dalje smjernice razvoja, specifična područja djelovanja i precizne korake u budućem radu.

Tokom treninga učesnici su:

  • Uradili analizu mrežnog okruženja
  • Izvršili analizu mrežnog kapaciteta
  • Dizajnirali ključni ciljeve i aktivnosti mreže za naredne dvije godine
  • Izradili operativni akcioni plan za mrežu za naredne 2 godine
  • Definisali pravila u procesu donošenja odluka i komunikacije unutar mreže

Ukupno je 10 učesnika/ca, predstavnika/ca 5 mreža učestvovalo u programu. Obuka je bila održana od 15. do 17. juna 2020. godine, u hotelu Palas, u Petrovcu.