Konsultativni Sastanak Sa Organizacijama Civilnog Drustva Iz Sjeverne Regije Crne Gore

Poziv na konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva/sjeverna regija

Poštovane koleginice i kolege,

CRNVO – Resursni Centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori (RC) u saradnji sa projektom Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO 3) na Zapadnom Balkanu i Turskoj i uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori organizuje konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva iz sjeverne regije Crne Gore. Cilj konsultativnog sastanka je kreiranje prostora za dijalog između nevladinih organizacija o izmjenama Zakona o nevladinim organizacija, u okviru kojeg će se definisati preporuke koje će biti upućene Ministarstvu javne uprave.

Na sastanku će biti predstavljene „Smjernice za podršku EU civilnom društvu u Regionu proširenja 2021-2027“, “Strategija saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026” i Informacija o primjeni Zakona o nevladinim organizacijama. Predstavljanje smjernica služi za razumijevanje mogućnosti koje EU okvir pruža u kreiranju nacionalnog pravnog okvira i povoljnog okruženja za rad organizacija civilnog društva. Pored Smjernica, biće predstavljeni i Strategija i Informacija o primjeni Zakona o NVO koje su ključne javne politike koje uređuju odnose između organa državne uprave i NVO, uz poseban osvrt na Informaciju kao dokument koji će nam predstaviti koliki je stepen implementacije zakonskih normi.

Nakon prezentacije navedenih dokumenata, imaćete priliku da učestvujete u diskusiji o najnovijim zakonskim odredbama koje će biti unijete kroz novi Zakon o nevladinim organizacijama.

Konsultativni sastanak će biti održan 18. novembra 2022. godine, u 10 časova u Skupštinskoj sali Opštine Bijelo Polje.

Prijavu možete poslati putem mail-a na crnvo@crnvo.me, najkasnije do petka, 16. novembra COB.

Putni troškovi za učesnike iz drugih gradova sjeverne regije će biti pokriveni na osnovu autobuske karte ili računa za gorivo, u iznosu izračunatom putem sajta www.viamichelin.com.

Konsultativni sastanak sa organizacaijama civilnog društva se sprovodi kroz projekat Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – Faza II, koji CRNVO sprovodi u partnerstvu sa NVO Natura i Institutotom za medije Crne Gore uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Saradnici na projektu su Ministarstvo javne uprave, Kancelarija za evropske integracije i Zajednica opština Crne Gore.