Pisanje projekata za EU fondove

Pisanje projekata za EU fondove

Prvi modul: 18-19. 02. 2021. godine

Drugi modul: 25-27. 02. 2021. godine

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u skladu sa Katalogom obuka za 2021. godinu, organizuje petodnevnu obuku na temu Pisanje projekata za EU fondove. Cilj ove obuke je  da učesnici/ce steknu znanje  u polju pripremanja prijedloga projekata za finansiranje iz fondova Evropske unije. Polaznici/ce obuke će imati priliku da se detaljno upoznaju sa pripremom prijedloga projekta, budžetom, najčešćim problemima pri implementaciji projekta kao i sa finansijskim i narativnim izvještavanjem. 

Na treningu je obezbijeđeno 12 mjesta za predstavnike/ce 6 srednje razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi konkursa

Za srednje razvijene organizacije civilnog društva:

  • Budžet organizacije u prethodnoj godini nije iznosio manje od 10 000.00eur niti više od 70 000.eur
  • Motivacija kandidata/kandidatkinja
  • Organizacija je delegirala 2 predstavnika/ce
  • Prijavni formulari su pravilno ispunjeni i dostavljeni u roku

Prednost će imati one organizacije čiji predstavnici/e do sada nijesu učestvovali/e na sličnoj obuci.

Način prijave

Predstavnici/e srednje razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  zaključno sa 16. februarom 2021. godine. 

Mjesto i vrijeme održavanja treninga

Trening će se održati u dva modula. Prvi modul: 18-19. februara drugi: 25-27. februara 2021. godine. 

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu mishelin.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.