Katalog obuka Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori

Katalog obuka Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori

Pred vama se nalazi Katalog obuka Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori,  za novembar i decembar 2021. godine.

Katalog-obuka-RC-2021-1 Download