Sastanak sa predsjednikom Skupštine Crne Gore

Sastanak sa predsjednikom Skupštine Crne Gore

Sa predsjednikom Skupštine Crne Gore razgovarali smo o modelima saradnje Parlamenta sa nevladinim sektorom, i učešća NVO u radu radnih tijela Skupštine. Predočili smo konkretne predloge za izmjenu Poslovnika Skupština Crne Gore kojima se propisuju procedure za učešće NVO predstavnika u rad parlamentarnih odbora, konsultativnih saslušanja i radnih grupa koje obrazuje Skupština. Sadašnja rješenja u Poslovniku su nepotpuna, bez preciznijih procedura, koje su u prošlosti dovodile do toga da samo od volje predsjednika odbora zavisi koja NVO može biti pozvana na sjednicu, kao i kada će se poziv uputiti, kao i do ad hoc, a ne sistemskih rješenja prilikom učešća NVO u radu radnih grupa. 

Predsjednik Skupštine iskazao je spremnost za uspostavljanje procedura saradnje sa nevladinim sektorom, te najavio da će naše predloge dalje uputiti radnoj grupi koja je formirana za izradu izmjena i dopuna Poslovnika.

Aktivno pratimo dalji rad na ovom aktu i očekujemo mogućnost da svoje amandmane dodatno predstavimo radnoj grupi. Izrazili smo očekivanje da predstavnici NVO budu uključeni u izradu Zakona o Skupštini, što ćemo takođe pratiti u narednom periodu.