Otvoren je ReLOaD konkurs za NVO iz Nikšića i Plužina

Otvoren je ReLOaD konkurs za NVO iz Nikšića i Plužina

Otvoren je ReLOaD konkurs za NVO iz Nikšića i Plužina Otvoren je ReLOaD konkurs za NVO iz Nikšića i Plužina Otvoren je ReLOaD konkurs za NVO iz Nikšića i Plužina
Otvoren je ReLOaD konkurs za NVO iz Nikšića i Plužina Konkurs se sastoji iz dva dijela
1. Za NVO koje imaju kapaciteta i višegodišnje djelovanje
2. Za tek osnovane NVO i one koje se bave pitanjima mladih
Otvoren je ReLOaD konkurs za NVO iz Nikšića i Plužina Za sve zainteresovane nevladine organizacije biće organizovan Info dan:
13. aprila 2023. u Skupštini opštine Nikšić od 10h
13. aprila 2023. u JU Centru za kulturu Plužine od 12.30
Otvoren je ReLOaD konkurs za NVO iz Nikšića i Plužina Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici Opštine Nikšić  http://niksic.me/   i Opštine Plužine www.pluzine.me.