Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

24. oktobra 2022. godine održan je konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva u Podgorici.

Konsultativni sastanak sa OCD organizovao je  CRNVO – Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori  u saradnji sa projektom Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (EU TACSO 3), uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Na sastanku su prezentovane Smjernice za podršku EU civilnom društvu u Regionu proširenja 2021-2027, koje je izradio TACSO, Strategija saradnje organa državne uprave i NVO 2022-2026, Informacija o primjeni Zakona o NVO, kao i dosadašnji rad Radne grupe za izradu novog Zakona o NVO. Prezentacija navedenog je poslužila kao osnova za otvaranje diskusije o novom Zakonu o NVO, koji bi trebao da adresira sve one probleme koji pogađaju nevladine organizacije, otežavaju im rad i sprječavaju njihovo aktivno učešće u kreiranju politika.

Tokom diskusije su iznešeni stavovi vezani kako za Zakon o nevladinim organizacijama, tako i stavovi generalno vezani za poziciju NVO u društvu, podsticajnom okruženju za njihov rad, pretpostavke za održivost, kao i mjere za sprječavanje korupcije prilikom raspodjele sredstava NVO.