Poziv za učešće na obuci “Javno zastupanje”

Poziv za učešće na obuci “Javno zastupanje”

16-17. decembar 2020. godine, Hotel „Budva“, Budva

Poštovane kolege i koleginice,

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori raspisuje konkurs za učešće na treningu na temu Javno zastupanje. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o strategijama javnog zastupanja, istraživanju tema kampanja, taktikama javnog zastupanja i lobiranju, pripremi i podnošenju inicijativa. Do kraja treninga polaznici/e će:

  • Odrediti cilj svoje kampanje javnog zastupanja;
  • Uraditi analizu okruženja i ciljnih grupa;
  • Kreirati akcioni plan kampanje

Na treningu je obezbijeđeno 12 mjesta za predstavnike/ce 6 srednje razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi konkursa

Za srednje razvijene organizacije civilnog društva:

  • Budžet organizacije u prethodnoj godini nije iznosio manje od 10 000.00 eur niti više od 70 000.00 eur;
  • Motivacija kandidata/kandidatkinja;
  • Opis problema i rješenje za koje bi kreirali kampanju javnog zastupanja;
  • Organizacija je delegirala 2 predstavnika/ce;
  • Prijavni formulari su pravilno ispunjeni i dostavljeni u roku.

Prednost će imati one organizacije čiji predstavnici/e do sada nijesu učestvovali/e na sličnoj obuci.

Način prijave

Predstavnici/e srednje razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me, zaključno sa 13. decembrom 2020. godine.

Mjesto i vrijeme održavanja treninga

Trening će se održati 16-17. decembar 2020. godine u Hotelu „Budva“ u Budvi.

Resursni centar kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid.
Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu mishelin.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121