Konferencija o podsticajnom okruženju za OCD

Konferencija o podsticajnom okruženju za OCD

Konferencija o povoljnom okruženju za OCD održana je 20. septembra 2019. godine, u hotelu „Center Ville“ u Podgorici i imala je više od 100 učesnika među kojima su Premijer, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, 7 ambasadora, 5 Ministri i brojni predstavnici ambasada, međunarodnih organizacija, Vlade Crne Gore, lokalnih samouprava, OCD i medija. Uvodne riječi uputio je Premijer Crne Gore, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori i koordinatorka projekta Resursni centar.

Na događaju je diskutovano o sledećim temama:

  • Vladine aktivnosti na uspostavljanju povoljnog okvira za civilno društvo;
  • Situacija na polju slobode izražavanja i medija; zašto je ovo pitanje toliko važno za demokratizaciju društva; da li smo kao društvo postigli napredak u ovoj oblasti;
  • Stav EU prema ovom pitanju. Koga vezuju nalazi iz izveštaja EK, koji su u ovom segmentu vrlo jasni?

rc-konferencija-001

Konferencija o podsticajnom okruženju za OCD

Konferencija o podsticajnom okruženju za OCD

Konferencija o podsticajnom okruženju za OCD

rc-konferencija-003

rc-konferencija-002

rc-konferencija-004

Ova konferencija je bila prostor za nastavak dijaloga između nevladinih organizacija i Vlade, koji je premijer pokrenuo povodom Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru, sa fokusom na saradnju dva sektora u procesu evropskih integracija.