Vizual

Katalog obuka za 2024.godinu

Pred vama se nalazi Katalog obuka Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori,  za 2024. godinu. Sa zadovoljstvom vas pozivamo da pročitate šta smo za vas pripremili.

U Katalogu se između ostalog nalazi opis obuka, kao i mjeseci u kojima će obuke biti realizovane. Javni pozivi za učesnike/ce obuka će biti objavljeni na internet stranici https://crnvo.me/  i https://euresursnicentar.me/ kao i putem CRNVO mailing liste, CRNVO Facebook i Instagram stranice. Pozivi će sadržati dodatne informacije o obukama, prijavni formular i jasne kriterijume izbora učesnika/ca.

Katalog, kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva –faza III” koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura, NVO Bonum, NVO Novi Horizont, NVO Nada i Bjelopljskim demokratskim centrom. Projekat je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.