Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO

Ministarstvo javne uprave je nedavno objavilo drugi Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO! EU projekat Tehničke podrške Vladi za poboljšanje saradnje sa civilnim društvom u Crnoj Gori je podržao promociju ovog poziva.

Pozivaju se predstavnici nevladinih organizacija da predlože imenovanje po jednog predstavnika u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija u oblastima:

– volonterizam,

– zaštita lica sa invaliditetom,

– socijalno preduzetništvo,

– javna uprava i digitalizacija,

– evropske integracije.

Rok za podnošenje predloga je 4. novembar 2022. godine. 

Video poruka ministra javne uprave mr Marasha Dukaja se može pogledati na linku –  https://www.youtube.com/watch?v=65BRfuHyKeE

Više informacija o pozivu  na – https://www.gov.me/clanak/drugi-javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-savjet-za-saradnju-organa-drzavne-uprave-i-nvo