Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Nikšiću

POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI ,,Dokazima prema Evropskoj uniji – pisanje Policy dokumenata i zagovaranje”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2022. godinu organizuje obuku na temu”Dokazima prema Evropskoj uniji – pisanje Policy dokumenata i zagovaranje”.

Cilj ove obuke je da 12 predstavnika/ce srednje razvijenih i razvijenih organizacija civilnog društva steknu znanje o pripremi dokumenata o politikama vezanim za relevantne teme, kao i za poboljšanje kvaliteta njihovog zagovoranja u procesu pristupanja. Kroz teorijski i praktičan rad biće obrađene sljedeće teme: definisanje problema istraživanja politike, dizajn istraživanja, kvantitativne metode u ekonomskim i društvenim istraživanjima, kvalitativne metode istraživanja, priprema i prezentacija izveštaja, obrada podataka, zastupanje i ključne karakteristike, zagovaranje promjena u javnoj praksi zasnovanoj na dokazima, adekvatna upotreba dokaza u procesu zastupanja itd.

Na obuci je obezbijeđeno 12 mjesta za predstavnike/ce 6 srednje razvijenih i razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi prijavljivanja:

Za pohađanje obuke mogu se prijaviti srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio manje od 10 000.00 eura, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 12 predstavnika 6 srednje razvijenih i razvijenih OCD (2 predstavnika po organizaciji).

Način prijave:

Predstavnici/e srednje razvijenih i razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje obuke treba da ispune prijavni formulari pošalju ga na e-mail adresu crnvo@crnvo.me, najkasnije do 28. septembra. godine do 16h.

Mjesto i vrijeme održavanja obuke:

Obuka će biti organizovana u okviru dva modula.

Prvi modul biće održan u periodu od 06. do 07. oktobra 2022. godine u hotelu Princess u Baru.  

Drugi modul biće održan u periodu od 19. do 20. oktobra 2022.godine u  Podgorici (mjesto održavanja će naknadno biti potvrđeno).

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce obuke. Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Michelin (neophodno je priložiti račun za gorivo). Troškovi goriva će se isplaćivati po organizaciji, a ne po učesniku, tj. samo u slučaju da su dva predstavnika organizacije došla istim autom.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121