Istraživanje: Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u poboljšanju položaja OSI

Istraživanje: Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u poboljšanju položaja OSI

CRNVO je sproveo istraživanje Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u poboljšanju položaja OSI u okviru projekta OSI učestvuju i odlučuju koji finansira Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava. 

Ovo je prvo istraživanje ovakvog tipa u Crnoj Gori, a cilj istraživanja je da se dobiju podaci o tome koja je uloga OOSI i koliki je njihov uticaj u poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, imajući u vidu sve servise i vidove podrške koje pružaju. Nalazi istraživanja, podaci, i preporuke biće diskutovani na javnim debatama koje će biti organizovane na sjeveru, jugu i u centralnom dijelu Crne Gore.