Održana obuka na temu “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”

Održana obuka na temu “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, organizovao je u Podgorici  obuku na temu “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”.

Cilj ove obuke  bio je jačanje kapaciteta upravljačke strukture OCD za privlačenje, zadržavanje i razvoj ljudskih resursa u cilju stvaranja efikasnog, efektivnog i profesionalnog tima. Obuka se fokusirala na osnovne principe upravljanja ljudskim resursima, motivaciju zaposlenih, planiranje ljudskih resursa, rješavanjem problema koji nastaju u interakciji među ljudima na radnom mestu i svim drugim elementima koji su od značaja za uspješno funkcionisanje jedne nevladine organizacije.

Na obuci je učestvovalo 12  predstavnika/ca 6 srednje razvijenih i razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima

Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima

Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima