Dopis predsjedniku Skupštine Crne Gore

Dopis predsjedniku Skupštine Crne Gore

Uputili smo inicijativu predsjedniku Skupštine da prilikom najavljene izrade izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine Crne Gore konsultuje nevladin sector. Predložićemo izmjene i dopune Poslovnika, koji će poboljšati konsultovanje javnosti i uključivanje NVO u rad radnih tijela i radnih grupa. Predložene izmjene omogućile bi adekvatno uključivanje NVO u izradu najavljenog Zakona o Skupštini.