Završna konferencija “Civilno društvo nakon pandemije COVID19 – ambijent za djelovanje i ključni izazovi” 28. jun 2021. godine, Hotel “Hilton”, Podgorica

Završna konferencija “Civilno društvo nakon pandemije COVID19 – ambijent za djelovanje i ključni izazovi” 28. jun 2021. godine, Hotel “Hilton”, Podgorica

Završna konferencija projekta Resursni centar prilika je da se predstave rezultati projekta i kreira forum na kojem će eksperti, predstavnici OCD, relevantnih institucija i međunarodne zajednice diskutovati o trenutnim izazovima sa kojima se civilno društvo suočava.

Konferencija će imati prenos preko zoom aplikacije.