Unapređenje kapaciteta NVO

Unapređenje kapaciteta NVO

16.12. 2019. godine, 11h, sala Skupštine Opštine Bijelo Polje

Resursni centar za organizacije civilnog društva je 16. decembra 2019. godine organizovao konsultacije za lokalne NVO iz opština Mojkovac, Bijelo Polje, Plav i Berane na temu “Unapređenje kapaciteta NVO” . Konsultacije su održane u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje.

Sastanak je bio prilika da se razmotri trenutne mogućnosti i potrebe NVO za unapređenjem kapaciteta sa ciljem da se NVO osnaže da na što profesionalniji i kvalitetniji način pružaju usluge građanima Crne Gore i učestvuju u procesu donošenja odluka. Resursni centar je iskoristio ovu priliku da prikupi informacije potrebne za sačinjavanje Kataloga obuka za 2020. godinu. Predstavljen je plan aktivnosti RC i događaji u okviru kojih NVO mogu uzeti učešće. Lokalni resursni centar „Bjelopoljski demokratski centar“ je pozvao NVO na saradnju i predstavio usluge koje pruža.