Resursni Centar

Monitoring i evaluacija

24-25. oktobar 2019. godine, Podgorica

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori je od 24-25. oktobar 2019. godine u Podgorici sproveo obuku na temu Monitoring i evaluacija.

Na treningu je učestvovalo 13 predstavnika/ca organizacijama civilnog društva čiji projekti su podržani kroz CSF program Evropske unije. Polaznici/ce su stekli vještine osmišljavanja, organizovanja i sprovođenja celokupnog procesa monitoringa u okviru implementacije projekta. Trening uključuje i dizajn i pripremu specifičnog obrazca monitoringa, u velikoj mjeri zasnovanog na upitniku ROM-a koji primjenjuje Evropska unija, pripremu strateškog rasporeda monitoringa, angažovanje eksperata koji će vršiti monitoring posjete i pripremiti izveštaje, kao i organizovanje detaljnih sastanaka radi predstavljanja rezultata.