Trening: Razvoj komunikacione strategije

Trening: Razvoj komunikacione strategije

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori organizuje trening na temu Razvoj komunikacione strategije.

Cilj ove obuke je da učesnici povećaju svoje znanje i ojačaju svoje vještine u ključnim aspektima izgradnje odnosa s javnošću, segmenata i koraka u razvoju komunikacione strategije. Učesnici/e će se takođe upoznati sa alatima za njihovu primjenu u cilju uspostavljanja i/ili održavanja odnosa zasnovanim na povjerenju sa građanima, ali i svim drugim zainteresovanim stranama, a sve u cilju uspješnog i transparentnog poslovanja.

Na treningu je obezbijeđeno 20 mjesta za predstavnike/ce 10 OCD iz Crne Gore (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi konkursa

Za organizacije civilnog društva:

  • Motivacija kandidata/kandidatkinja
  • Organizacija je delegirala 2 predstavnika/ce
  • Prijavni formulari su pravilno ispunjeni i dostavljeni u roku

Prednost će imati one organizacije čiji predstavnici/e do sada nijesu učestvovali/e na sličnoj obuci.

Način prijave

Predstavnici/e srednje razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu bojana.knezevic@crnvo.me,  zaključno sa ponedjeljkom, 14. junom 2021. godine do 12hMjesto i vrijeme održavanja treninga: Podgorica, Hotel „Voco“.

Važna napomena: Prijavne formulare je potrebno poslati na navedenu e-mail adresu. Prijave poslate na bilo koju drugu adresu ili putem CRNVO mailing liste neće biti uzete u razmatranje.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu ViaMichelin.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na bojana.knezevic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.