Poziv za učešće u programu izgradnje kapaciteta ,,Rast grassroots organizacija”

Poziv za učešće u programu izgradnje kapaciteta ,,Rast grassroots organizacija”

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva manje razvijene organizacije civilnog društva koje djeluju na lokalnom nivou da prijave svoje predstavnike/ce za učešće u programu izgradnje kapaciteta ,,Rast grassroots organizacija”.  Cilj ovog programa je podrška organizacionom razvoju grassroots organizacija i obuhvatiće set obuka u cilju jačanja njihovog društvenog uticaja u zajednici.  Polaznici/ce programa će imati priliku da, kroz teorijski i praktični rad, unaprijede svoja znanja iz ključnih oblasti neophodnih za efikasno funkcionisanje organizacija, kao što su strateško planiranje, tehnike mobilizacije građana, pisanje projekata  i odnosi sa javnošću.

U okviru programa biće organizovane obuke prema sljedećem rasporedu:

  • Strateški rast – 23. novembar, Berane;
  • Mobilizacija građana- mobilizacija zajednice – 7. decembar, Podgorica;
  • Pisanje projekata i alternativni načini prikupljanja sredstava -16 i 17. decembar, Petrovac;
  • Komunikacija i odnosi sa javnošću – 21. decembar, Kolašin.

Za pohađanje navedenih obuka u okviru programa izgradnje kapaciteta ,,Rast grassroots organizacija“mogu se prijaviti manje razvijene organizacije civilnog društva koje djeluju na lokalnom nivou, čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio više od 5 000.00 eura i koje su u prethodne 3 godine realizovale aktivnost/i u nekoj od oblasti/ima od javnog interesa. Organizacije koje ispunjavaju ove kriterijume potrebno je da prijave  2 predstavnika/ce koji/e su uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije iz manje razvijenih sredina i čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 16 predstavnika 8 manje razvijenih NVO (2 predstavnika po organizaciji).

Način prijave:

Da bi obezbijedili učešće u programu potrebno je da organizacije civilnog društva koje ispunjavaju navedene kriterijume pošalju ispunjene prijavne formulare svojih kandidata/kinja na e-mail adresu: crnvo@crnvo.me najkasnije do 17. novembra 2021. godine do 16h. Obrazac prijavnog formulara se nalazi u prilogu.

CRNVO kao organizator programa će pokriti sve troškove obuka. Odabrani učesnici/e će biti naknadno obaviješteni o lokaciji prostorija u kojima će biti organizovane obuke.  Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Mishelin (neophodno je priložiti račun za gorivo). Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti elektronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.

Ovaj program jedna je od aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uz u partnerstvu sa NVO Natura i Instutom za medije. Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.