POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI

POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI

,,UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2022. godinu organizuje obuku na temu Upravljanje projektnim ciklusom.

Cilj ove obuke je da 16 predstavnika/ce srednje razvijenih i razvijenih organizacija civilnog društva steknu znanje  u oblasti pripremanja prijedloga projekata za finansiranje iz fondova Evropske unije. Polaznici/ce obuke će imati priliku da se kroz teorijski i praktični rad detaljno upoznaju sa pravilima pripreme prijedloga projekta za fondove EU, pristupom logičkog okvira, budžetom, pravilima vidljivosti i izvještavanja Evropskoj komisiji.

Na obuci je obezbijeđeno 16 mjesta za predstavnike/ce 8 srednje razvijenih i razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi prijavljivanja:

Za pohađanje obuke mogu se prijaviti srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio manje od 10 000.00 eura, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 16 predstavnika 8 srednje razvijenih i razvijenih OCD (2 predstavnika po organizaciji).

Način prijave:

Predstavnici/e srednje razvijenih i razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje obuke treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu crnvo@crnvo.me, najkasnije do 11. maja 2022. godine do 16h.

Mjesto i vrijeme održavanja obuke:

Obuka će biti organizovana u okviru dva modula.

Prvi modul biće održan u periodu od 17. do 19. maja 2022. godine u hotelu Princess u Baru.  

Drugi modul biće održan u periodu od 25. do 27.maja 2022.godine  u hotelu Aurel u Podgorici.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce obuke. Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Mishelin (neophodno je priložiti račun za gorivo). Troškovi goriva će se isplaćivati po organizaciji, a ne po učesniku, tj. samo u slučaju da su dva predstavnika organizacije došla istim autom.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121

Ova obuka, kao i ostale obuke planirane Katalogom obuka za 2022.godinu predstavljaju aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uz u partnerstvu sa NVO Natura i Instutom za medije. Opšti cilj ovog projekta je osnaženo civilno društvo i mediji koji aktivno učestvuju u donošenju odluka i doprinose jačanju participativne demokratije u Crnoj Gori, dok je specifični cilj poboljšanje kapaciteta NVO i medija da budu proaktivni, odgovorni i efikasni akteri i da doprinesu podsticajnom okruženju za njihovo djelovanje. Ovaj projekat finansira Evropska unija.