Viber Image 2024 02 15 15 34 21 109 542x465

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa dodjele malih grantova organizacijama civilnog društva

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), u saradnji sa Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa dodjele malih grantova organizacijama civilnog društva u cilju doprinosa uspostavljanju vladavine prava i unaprjeđenju stanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Program dodjele malih grantova organizacijama civilnog društva u cilju doprinosa uspostavljanju vladavine prava i unaprjeđenju stanja ljudskih prava u Crnoj Gori dizajniran je u okviru projekta ,,Inkluzivni dijalog za napredak društva”, IPA/2022/440-356, koji Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sprovodi u partnerstvu sa Centrom za demokratski tranziciju (CDT), a koji je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.

Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva registrovane u Crnoj Gori koje su aktivne u nekoj od tematskih oblasti Programa, a koje se tiču promocije inkluzivnih demokratskih procesa odlučivanja i evropeizacije crnogorskog društva, promocije i zaštite ljudskih prava, posebno marginalizovanih zajednica, unaprjeđenja rodne ravnopravnosti, pružanja podrške ranjivim grupama i osnaživanja njihovih servisa, te podrške razvoju građanskog aktivizma i volonterizma na lokalnom nivou.

Ukupan budžet ovog Programa je 20,000 EURČetiri projektna prijedloga sa najvećim brojem ostvarenih bodova biće podržana malim grantovima u iznosu od po 5,000 EUR.

Svaki od projekata koji budu podržani u okviru Programa treba da traje 6 (šest) mjeseci i bude završen u 2024. godini. Realizacija projekta počinje danom stupanja na snagu ugovora o dodjeli malog granta, tj. danom potpisivanja ugovora.

Potrebna dokumentacija se nalazi na sajtu CEDEM-a u kategoriji Ostala dokumenta i obuhvata sljedeća dokumenta: Vodič za Poziv za dostavljanje predloga projekataPrilog I Prijavni formularPrilog 2 Prijedlog BudžetaPrilog 3 Izjava glavnog podnosioca i Prilog IV Izjava partnera. Sva tražena dokumentacija šalje se u štampanoj verziji poštom, kao i elektronski, najkasnije do 15. marta 2024. godine u 23:59h.

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem mejla na: info@cedem.menajkasnije do 29. februara 2024. godine. Odgovori na pojedinačna pitanja biće pružani isključivo putem elektronske pošte.