Vizual

Oglas za trenere/trenerice

CRNVO raspisuje oglas za  trenere/trenerice

za pripremu i sprovođenje  treninga za OCD

 

 

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u okviru projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva – faza III, raspisuje oglas za  trenere/trenerice za pripremu i sprovođenje  treninga za OCD u 2024. godini.

Svi zainteresovani kandidati/kandidatkinje svoje prijave trebaju poslati na email adresu: crnvo@crnvo.me najkasnije do 21.02.2024. godine do 16:00 časova. Prijava treba da sadrži:

  • Prijavni obrazac
  • CV kandidata/kandidatkinje na službenom jeziku u Crnoj Gori ili na engleskom jeziku, u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe takođe trebaju dostaviti CV osobe koja će raditi na realizaciji obuke.

 

U  prilogu dostavljamo prijavni obrazac, opis uslova i zadataka za kandidate/kandidatkinje, kao i uslove prijave.

Jedan trener/trenerica se može prijaviti za  realizaciju više obuka.

Aplikacije koje stignu nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće razmatrati!

Obrazac za prijavu

TOR RC treninzi-Grassroots

TOR RC treninzi