Održan konsultativni sastanak sa OCD na sjeveru Crne Gore

Održan konsultativni sastanak sa OCD na sjeveru Crne Gore

  1. novembra 2022. godine, u Bijelom Polju održan je sastanak sa organizacijama civilnog društva iz sjeverne regije Crne Gore. Konsultativni sastanak sa OCD je organizovan od strane CRNVO – Resursnog centra za organizacije civilnog društva Crne Gore u saradnji sa projektom Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (EU TACSO 3), uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Na sastanku su prezentovane Smjernice za podršku EU civilnom društvu u Regionu proširenja 2021-2027, koje je izradio TACSO, Strategija saradnje organa državne uprave i NVO 2022-2026, Informacija o primjeni Zakona o NVO, dosadašnji rad Radne grupe za izradu novog Zakona o NVO i Analiza finansiranja NVO iz budžeta Crne Gore. Prezentacija navedenog je poslužila kao osnova za otvaranje diskusije o novom Zakonu o NVO, koji bi trebao da adresira sve one probleme koji pogađaju nevladine organizacije, otežavaju im rad i sprječavaju njihovo aktivno učešće u kreiranju politika.

Tokom diskusije su iznešeni stavovi vezani kako za Zakon o nevladinim organizacijama, kao i stavovi generalno vezani za poziciju NVO u društvu, podsticajnom okruženju za njihov rad, pretpostavke za održivost, kao i mjere za sprječavanje korupcije prilikom raspodjele sredstava NVO.

Istaknuta je potreba za uvođenjem kaznenih mjera za kršenje odredbi iz Zakona o NVO. Kao jedan od važnih problema je navedeno finansiranje rada organizacija koje pružaju podršku OSI, i kako uspostaviti efikasno i pravedno finansiranje istih sa minimalizacijom zloupotrebe sredstava, imajući u vidu da mnoge „multipraktik“ organizacije crpu sredstva namijenjena za organizacije koje pružaju pomoć OSI. Iskazana je mogućnost regulacije finansiranja OSI kroz uredbu. Iskazana je potreba za dodatnom podrškom manjim i novijim organizacijama. Saopšteno je da je javna tajna da se u NVO sektoru grubo krše propisi, te da je stoga potreban jači monitoring radi sprečavanja zloupotrebe sredstava. Imajući u vidu da pojedine organizacije imaju mnoštvo djelatnosti upisanih u statutu, predloženo je odvajanje i rangiranje djelatnosti na primarne i sekundarne.

Prilikom predstavljanja dosadašnjeg rada Radne grupe za izradu Zakona o NVO, Zdravko Janjušević, koji je član iste grupe, je naveo da postoji grupa članova koja bi izbrisala odredbu o obaveznom procentu finansiranja u odnosu na budžet, kako za NVO, tako i za OSI. Takođe, ista grupa želi da uvede programsko finansiranje, bez obaveze Vlade Crne Gore da podrži bilo koji broj projekata ili programa. Radna grupa je do sada imala 2 sastanka, i dinamika je relativno spora.

Naglašena je potreba za ujedinjenjem i koordinacijom unutar NVO sektora u ovom trenutku, kada se kreira Zakon o NVO, te da je potrebno izvršiti pritisak i zagovarati kvalitetna rješenja. Ukinuvši procenat, Vlada namjerava da podčini NVO sektor sebi, istaknuto je. „Diskreciona ovlašćenja ostavljaju prostor za neprimjeren uticaj.“

Takođe je istaknuta potreba uvođenja kaznenih mjera za probijanje rokova za procesuiranje zahtjeva za registraciju organizacije.

Prisutni su se složili oko potrebe da se izvrši pritisak na Vladu kroz potpisivanje peticije i/ili slanje protestnih pisama.

316198497 461481756107729 6508123419238573245 N