Konkurs za OCD “Javna preduzeća pod nadzorom civilnog društva”

Konkurs za OCD “Javna preduzeća pod nadzorom civilnog društva”

Institut alternativa raspisuje poziv za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD):

“Javna preduzeća pod nadzorom civilnog društva

Pozivamo organizacije civilnog društva da podnesu prijedloge projekata koji će unaprijediti nivo nadzora nad radom javnih preduzeća na državnom i lokalnom nivou i smanjiti prostor za zloupotrebe i korupciju u radu javnih preduzeća kroz pojačano interesovanje građana za njihov rad.

Zahvaljujući podršci Delegacije EU u Crnoj Gori, obezbijedili smo sredstva za podršku projektima u ukupnom iznosu od 25 000 EUR, pri čemu će projekti biti podržani u iznosu od najviše 5 000 EUR, sa trajanjem od najviše 6 mjeseci. Prijedlozi projekata se dostavljaju najkasnije do 3. novembra 2023. godine do 17h.

Za prijavu na Konkurs neophodno je popuniti prijavni paket: Prijavni formular i Prijedlog budžetaPrije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte Vodič za podnosioce prijedloga projekata.

Prijavni paket  i ostale konkursom zahtijevane dokumente u elektronskoj verziji slati isključivo na e-mail: info@institut-alternativa.org sa naznakom – Za konkurs „Javna preduzeća pod nadzorom civilnog društva“.

U slučaju nedoumica u vezi sa konkursom, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na info@institut-alternativa.org, najkasnije do 20. oktobra 2023. godine.

Napomena: Organizacije koje su koordinatori/nosioci projekata i partneri na projektima koji se finansiranju u okviru IPA 2021 Podrške organizacijama civilnog društva: Programa podrške civilnom društvu (CSF) i Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) EuropeAid/173687/DD/ACT/ME nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori  realizuje se u okviru projekta “Civilno društvo za zdrava, djelotvorna, održiva i transparentna javna preduzeća (BEST SOEs)”, koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.