Inicijativa lokalnih NVO opštini Herceg Novi

Inicijativa lokalnih NVO opštini Herceg Novi

Lokalni resursni centar za nevladine organizacije u Herceg Novom NVO “NADA” podnio je inicijativu Opštini zahtjevajući da u najskorijem roku raspiše javni konkurs za raspodjelu sredstava za 2021. godinu.

“Opština Herceg Novi je u zakonskoj obavezi da u skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, raspiše javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama krajem tekuće za narednu godinu. Budžet za 2021. godinu je usvojen 23.12.2020. godine a konkurs za raspodjelu sredstava je izostao. Neophodno je što prije raspisati konkurs da bi realizacija projekata imala efekta a neki projekti makar dijelom mogli biti realizovani ove godine” – istakli su iz LRC “Nada”.

Inicijativu su podržale  nevladine organizacije:  NADA, KSENA,ZRAK SUNCA,PANDORA i DIABET LIFE.

Opština je dužna da na podnesenu inicijativu dostavi odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijative.