Poziv za učešće na treningu ,,PISANJE PROJEKATA ZA FONDOVE MINISTARSTAVA”

Poziv za učešće na treningu ,,PISANJE PROJEKATA ZA FONDOVE MINISTARSTAVA”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2022. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za fondove ministarstava.

Cilj ove obuke je da 16 predstavnika/ce manje razvijenih organizacija civilnog društva steknu znanje  o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga, kroz teorijski i praktični rad. Ovu obuku organizujemo neposredno prije isteka zakonskog roka za objavu javnih poziva za dostavljanje projektnih prijedloga od strane ministarstava, kako bi manje razvijene NVO dobile priliku da što bolje pripreme svoju ideju i postanu konkuretnije za dobijanje sredstava. Posebnu vrijednost obuke predstavlja činjenica da će polaznici nakon njenog završetka imati mentorsku podršku od strane trenera u procesu finalizovanja outputa obuke (nacrta projektnih predloga).

Za pohađanje obuke Pisanje projekata za fondove ministarstava mogu se prijaviti manje razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio više od 10 000.00 eura, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije iz manje razvijenih sredina i čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 16 predstavnika 8 manje razvijenih NVO (2 predstavnika po organizaciji).

Obuka će se održati će se održati u periodu 22-24. februar 2022. godine u Budvi, u hotelu Mediteran.

Predstavnici/e koji/e žele da se prijave za pohađanje obuke treba da ispune prijavne formulare i pošalju ih na e-mail adresu crnvo@crnvo.me, najkasnije do 15. februara 2022. godine do 16h.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce obuke. Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Mishelin (neophodno je priložiti račun za gorivo).

Ova obuka, kao i ostale obuke planirane Katalogom obuka za 2022. godinu predstavljaju aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uz u partnerstvu sa NVO Natura i Instutom za medije. Opšti cilj ovog projekta je osnaženo civilno društvo i mediji koji aktivno učestvuju u donošenju odluka i doprinose jačanju participativne demokratije u Crnoj Gori, dok je specifični cilj poboljšanje kapaciteta NVO i medija da budu proaktivni, odgovorni i efikasni akteri i da doprinesu podsticajnom okruženju za njihovo djelovanje. Ovaj projekat finansira Evropska unija. 

Više informacija o obukama koje planiramo za 2022. godinu možete pročitati u Katalogu na linku https://euresursnicentar.me/aktuelnosti/katalog-obuka-za-ocd-za-2022-godinu/

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.