Poziv na učešće na treningu “Upravljanje projektima i finansijski menadžment “

Poziv na učešće na treningu “Upravljanje projektima i finansijski menadžment “

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU
 Upravljanje projektima i finansijski menadžment
25-27. april  2021. godine

Poštovane kolege i koleginice,

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2021. godinu, organizuje trodnevni trening za manje razvijene NVO na temu„Upravljanje projektima i finansijski menadžment.

Cilj ovog treninga je sticanje znanja u polju sprovođenja aktivnosti, vođenje finansija na projektu, vođenje administracije, arhiviranje, pisanje narativnih i finansijskh izvjestaja, komunikacija sa zainteresovanom javnošću, vidljivost projekta, društvene mreže.

Za pohađanje ove obuke mogu se prijaviti manje razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio više od 10 000.00 eur, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji a prednost će imati oni koji do sada nijesu pohađali slične obuke.

Obuka će se održati od 25-27. aprila 2021. godine. O mjestu održavanja treninga obavijestićemo izabrane kandidate/kandidatkinje

Predstavnici/e koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavne formulare i pošalju ih na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  najkasnije do 20. aprila 2021. godine do 14h.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu mishelin.

Katalog kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) i naših partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Opšti cilj Resursnog centra je osnažene organizacije civilnog društva koje aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori. Dok je specifčni cilj RC-a poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva kako bi bili efkasni, odgovorni i nezavisni akteri i doprinijeti kreiranju okruženja koje pogoduje razvoj civilnog društva. Ovaj projekat finansiraEvropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti elektronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121