Izgradnja kapaciteta budućih menadžera/ki fondova (re-granting)

Izgradnja kapaciteta budućih menadžera/ki fondova (re-granting)

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori je sproveo obuku na temu Izgradnja kapaciteta budućih menadžera/ki fondova (regranting).

Ova sveobuhvatna obuka za izgradnju kapaciteta budućih menadžera/ki fondova pokrila je cijeli re-granting ciklus odrazvoja programa do konačne procjene programskih rezultata, potrebne procedure i obrasce. Metode kojima su se trenericekoristile na obuci uključile su ek-katedra pristup sa primjerima i grupnim radom. Program obuke je prilagođen srednje-razvijenim NVO-ima koje već imaju barem neko iskustvo sa re-grantingom. Obuku su voditi koleginice iz NVO Centar zainformisanje, saradnju i razvoj organizacija civilnog društva (CNVOS) iz Slovenije.