Lokalne konsultacije na temu „Uticaj Covid 19 na rad NVO“

Lokalne konsultacije na temu „Uticaj Covid 19 na rad NVO“

16. jun 2020. godine

Resursni centar za organizacije civilnog društva organizovao je lokalne konsultacije sa nevladinim organizacijama iz opština Bar i Ulcinj. Konsultacije su organizovane u prostorijama lokalnog resursnog centra „Novi horizonti“ a na njima je učestvovalo 20 predstavnika/ca lokalnih nevladinih organizacija.

Na konsultacijama je predstavljeno istraživanje Centra za razvoj nevladinih organizacija o uticaju Covid 19 na rad NVO i diskutovalo se o trenutnim izazovima sa kojima se lokalne NVO susreću. Neki od najvećih problema su nedostatak finansijskih sredstava, kašnjenje institucija sa odgovorima na upite NVO, neizvjesnost o toku projekta i tome da li će donatori prihvatiti kašnjenje u izvršenju, manjak informacija u toku prijavljivanja na konkurse ministarstava.

Preporuke:

  • Resursni centar daMinistarstvu javne uprave  predstavi probleme sa kojima se NVO iz opština Bar i Ulcinj susreću
  • Uspostaviti komunikaciju sa lokalnim samoupravama
  • Unaprijediti kapacitete NVO za pisanje projekata, sprovođenje inicijativa i dugoroočnog planiranja.