Savjet projekta

Savjet projekta „Resursni centar“ kreiran je sa ciljem obezbjeđivanja učešća svih ključnih zainteresovanih strana, koje se bave razvojem civilnog društva, te radi izbjegavanja međusobnog preklapanja u aktivnostima.

Članovi/ce Savjeta su predstavnici/ce: Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstva javne uprave, Kancelarije za evropske integracije, UNDP-a (ReLOaD projekat), projekta Evropske unije “Tehnička saradnja za razvoj institucionalnih mehanizama za saradnju između Vlade i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori”, EU projekta TACSO 3 u Crnoj Gori, Zajednice opština Crne Gore, 2 manje razvijene OCD, 1 razvijena nacionalna OCD i predstavnica CRNVO-a kao koordinatorka projekta.

Savjet se sastaje dva puta godišnje.