Analiza o stavovima građana o nevladinim organizacijama u CG u 2019. godini